สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

image เอกสารแนบ