สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน

image เอกสารแนบ