สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2564

image เอกสารแนบ