สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครนายกหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ