สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Justic Of Region II ::

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษา 1 หลัง บ้านพักเรือนแถว 4 หน่วย สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ