Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Justic Of Region II ::

ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2image

ศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 (จังหวัดในภาคตะวันออก)

 1. ศาลแขวงชลบุรี
 2. ศาลแขวงพัทยา
 3. ศาลแขวงระยอง
 4. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
 5. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
 6. ศาลจังหวัดจันทบุรี
 7. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
 8. ศาลจังหวัดชลบุรี
 9. ศาลจังหวัดพัทยา
 10. ศาลจังหวัดตราด
 11. ศาลจังหวัดนครนายก
 12. ศาลจังหวัดระยอง
 13. ศาลจังหวัดสระแก้ว
 14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
 15. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
 17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
 18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
 19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
 20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
 21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว