สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

ผลงานสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชิ้นที่ ๑ รอบมิถุนายน ๒๕๖๒

ผลงานสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ชิ้นที่ ๑ รอบมิถุนายน  ๒๕๖๒    ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศาลแขวงพัทยา  เรื่อง  ภาพลักษณ์ใหม่ของศาลแขวงพัทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  การให้บริการผ่านระบบไลน์ Service Mind ผ่านสมาร์ทโฟน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี  เรื่อง  ระบบรายงานและติดตามผลการส่งหมายข้ามเขตระหว่างศาล
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  การติดต่อราชการศาล   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  จุดคัดกรองสาวเสื้อฟ้าอัจฉริยะ  
ศาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง  การปล่อยชั่วคราวโดยใช้กำไล EM   
ศาลจังหวัดพัทยา  เรื่อง  ข้อควรรู้กรณีผู้ต้องหาชาวต่างชาติหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวและข้อกฎหมายการเบิกความของพยานชาวต่างชาติ 
ศาลแขวงชลบุรี  เรื่อง  ระบบ CIOS ของศาลแขวงชลบุรี  
ศาลจังหวัดระยอง  เรื่อง  แนะนำการติดต่อราชการศาลจังหวัดระยอง  
ศาลแขวงระยอง  เรื่อง  ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง  เรื่อง  การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร  
ศาลจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง  EM  ปล่อยชั่วคราว  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง  ศาลเยาวชนฯจันทบุรีก้าวสู่ Digital Court 2020 
ศาลจังหวัดตราด  เรื่อง  ระบบคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาล 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด  เรื่อง  ขอรับเงินคืนง่าย ๆ FREE  FREE  
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  แนะนำศาลจังหวัดปราจีนบุรี  
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  เรื่อง  การรับหมายจากศาล  
ศาลจังหวัดนครนายก  เรื่อง  ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ระบบ CIOS  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก  เรื่อง  การคุ้มครองสิทธิเด็ก ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
ศาลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  การขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งระหว่างศาล  
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  วันใหม่.... ที่เฝ้ารอ  

********************************************