Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดจันทบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดตราดและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและการบริหารจัดการคดีของศาลชั้นต้นในภูมิภาค

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

กฎหมายและระเบียบ
image
image
image
image
image
image