สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2

ข่าวสารและกิจกรรม
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการ การพัฒนาทักษะดิจิทัลและเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

image เอกสารแนบ