สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบังคับคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2” ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างการทำงานของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2563 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (10 กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image