สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ตามโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมประชุมการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ VDO Conference

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image