สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัย เรื่อง “บทบาทศาลยุติธรรมกับการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม” อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 3/2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและการบริหารงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม" สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image