สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2564 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจราชการศาลจังหวัดระยอง ศาลแขวงระยอง และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจราชการศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ศาลจังหวัดจันทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ร่วมการประชุมประสานข้อราชการของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และมอบนโยบายการบริหารงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาตรา 20 ตรี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image