สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ประชุมมอบนโยบายและแนะนำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 2 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 และผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบังคับคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2” ประจำปีงบประมาณ 2563

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image