Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 5/2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ให้การต้อนรับชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม หน่วยงานศาลในจังหวัดชลบุรี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมและร่วมทําบุญบําเพ็ญกุศล สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

กฎหมายและระเบียบ
image
image
image
image
image
image