สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบบริหารงบประมาณศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรับปรุงใหม่” สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมการจัดงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชลบุรี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการกระทำความผิดประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรม หลักสูตร “ทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

กฎหมายและระเบียบ
image
image
image
image
image
image