สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจเยี่ยมราชการศาลจังหวัดจันทบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่าย โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 6/2565

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

กฎหมายและระเบียบ
image
image
image
image
image
image