สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนฯ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ครั้งที่ 1/2563 ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการประชุมปรึกษาคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เข้าอวยพรและขอรับพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จากนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา และนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image