สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 138 ปี (COJ Run Together) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image