สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
News
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 จัดโครงการ การพัฒนาทักษะดิจิทัลและเพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรม” อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารการประชุม อ.ก.บ.ศ
image
image
image
image
image
image