สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
Office Of The Chief Judge Of Region 2
image

:: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 :: Office Of The Chief Judge Of Region II ::

ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ผลงานดีเด่น  ศาลจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง ศาลจังหวัดจันทบุรีเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ Night Court
ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยที่ 1  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เรื่อง แผนผัง การประนีประนอม คดีครอบครัว
ผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยที่ 2  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 180 วัน หนีหมายจับ คัดชื่อออก แขวนชื่อไว้ในทะเบียนกลาง

สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลแขวงชลบุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลแขวงพัทยา
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลแขวงระยอง
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดชลบุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดตราด
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดนครนายก
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดพัทยา
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดระยอง
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลจังหวัดสระแก้ว
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
สื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม62 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง